fbpx

Paslaugos „Nuotolinė GOODLIFE narystė“ teikimo taisyklės

SĄVOKOS

GOODLIFE veikla – sporto ir laisvalaikio veiklos organizavimas patalpose adresu Priegliaus g. 1, Vilniuje, sporto ir laisvalaikio klube GOODLIFE ir nuotolinės sporto ir sveikatinimo paslaugos, teikiamos naudojant GOODLIFE programėlės aplikaciją išmaniuosiuose įrenginiuose.  

Narystė – tai GOODLIFE įsipareigojimas teikti sporto ir sveikatingumo paslaugas, teikiamas naudojant GOODLIFE programėlės aplikaciją išmaniuosiuose įrenginiuose. Visos paslaugos teikiamos nuotoliniu būdu ir apima: treniruočių transliacijas, treniruočių video, treniruočių programas, specialistų konsultacijas.

 

I. PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

1.1. Klientas turi teisę pradėti naudotis Paslaugomis tik sumokėjęs visą GOODLIFE narystės kainą;

1.2 Paslaugų teikėjas neatsako už nuotolinių paslaugų sutrikimus, susijusius su interneto sparta ar kitais techniniais nesklandumais, tiesiogiai nesusijusiais su GOODLIFE programėlės veikla. Nuotolinių paslaugų kokybė, tokia kaip vaizdas ar garsas, gali skirtis ir priklausyti nuo įvairių faktorių, tokių kaip įrenginio kokybė, ryšio kokybė, naršyklės nustatymai ir kita. Už paslaugų kokybės pakitimus, susijusius su šiais faktoriais, paslaugų teikėjas neatsako.

1.3 Paslaugos teikėjas įsipareigoja per 2 darbo dienas nuo narystės įsigijimo datos išsiųsti klientui el. laišką su internetine nuoroda susikurti asmeninius prisijungimus prie GOODLIFE programėlės ir pradėti naudotis paslaugomis. Prisijungimo duomenys susideda iš prisijungimo vardo ir slaptažodžio. Įsigydamas GOODLIFE narystę klientas patvirtina, kad atsako už šių duomenų saugumą.

 

II. KITOS SĄLYGOS

2.1. Visi pranešimai, pastabos ir kitas susirašinėjimas, vykdant paslaugos teikimą, siunčiami elektroniniu paštu kitos Šalies Sutartyje nurodytu elektroniniu pašto adresu.

2.2. Bet kokie iš šių Taisyklių kylantys arba su jomis susiję ginčai, nesutarimai ar pretenzijos sprendžiami derybų keliu.

2.3. Jeigu keičiasi Šalies narystės įsigijmo metu nurodyti rekvizitai ir/ar duomenys, tai Šalis, kurios rekvizitai ir/ar duomenys keičiasi, nedelsiant privalo apie tai informuoti kitą Šalį. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimų, negali reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, jog kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus ar duomenis, neatitinka Taisyklių sąlygų.